คำถามที่พบบ่อย

 คำถามที่พบบ่อย

การบริการและสินค้า

 ค่าเช่ารถ พร้อมพนักงานขับรถ มีอยู่กี่แบบ ?

 1. เช่าแบบรายวัน (ค่าเช่ารถรายวัน ไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิง)
 2. เช่าแบบเหมารวมตลอดทริป (ค่าเช่ารถ  + น้ำมันเชื้อเพลิง + ค่าเดินทางอื่นๆ)

 ค่าเช่ารถแต่ละแบบเหมาะกับ ?

 1. เช่าแบบรายวัน (ค่าเช่ารถรายวัน ไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิง)
  • เหมาะกับผู้ที่ต้องความยืดหยุ่นในการเดินทาง ปรับแผนการเดินทางได้ตลอดเพื่อให้เหมาะสมกับทริปท่องเที่ยว
  • ต้องการท่องเที่ยวเชิงทัศนาจร ไม่กำหนดจุดหมายแน่นอน
 2. เช่าแบบเหมารวมตลอดทริป (ค่าเช่ารถ  + น้ำมันเชื้อเพลิง + ค่าเดินทางอื่นๆ)
  • เหมาะกับผู้ที่รู้จุดหมายปลายทางชัดเจน ไม่ออกนอกเส้นทาง
  • ต้องการวางแผนค่าใช้จ่ายแบบแน่นอน