อัตราค่าบริการ

:: อัตราค่าบริการ ::

 • ค่าบริการรถตู้พร้อมคนขับไม่รวมน้ำมัน ราคา 1,800 บาท ต่อวัน

:: เงื่อนไขการให้บริการ ::

 • ราคาค่าเช่ารถรายวัน : ไม่รวมค่าน้ำมัน , ค่าทางด่วน , ค่าจอดรถ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวกับการเดินทาง
 • ระยะเวลาการทำงาน : 12 ชั่วโมง
  • ​เวลาปรกติ 8.00 น. – 20.00 น.​
  • เวลา Over Time ก่อนเวลา 8.00 น. คิดอัตรา ชั่วโมงละ 200 บาท
  • เวลา Over Time 20.00 น. – 24.00 น. คิดอัตรา ชั่วโมงละ 200 บาท
  • เศษของชั่วโมง คิดเป็น 1 ชั่วโมง
  • หลังเวลา 24.00 น. คิดอัตราค่าบริการเพิ่มอีก 1 วัน​
 • ระยะการเดินทาง : ไม่เกิน 500 กม. ใน 1 วัน
  • โดยถ้าระยะทางรวมเกิน สามารถสอบถาม Rate ราคาได้ที่พนักงานขับรถ
  • ระยะทางรวมเกิน 500 กม. แต่ไม่เกิน 1000 กม. คิดอัตราเพิ่ม 0.5 วัน
  • ระยะทางรวมเกิน 1,000 กม. คิดอัตราเพิ่ม 1 วัน​​​
 • การเดินทางไปต่างจังหวัด : ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้เตรียมที่พักให้กับพนักงานขับรถ ทางเราขอเพิ่มค่าที่พักให้กับพนักงานขับรถ ราคา 300 บาทต่อคืน ( ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยเพราะพนักงานขับรถต้องพักผ่อนให้เพียงพอ )
 • จำกัดจำนวนผู้โดยสาร : ไม่เกิน 10 ท่าน ( ไม่รวมคนขับ )
 • การจองล่วงหน้า
  • ชำระค่ามัดจำค่าบริการรถเช่าล่วงหน้า 30% ของยอดเงินทั้งหมด
  • ​ชำระเงินส่วนที่เหลือ โดยหักจากค่ามัดจำล่วงหน้าที่ชำระมาก่อนแล้ว
 • การยกเลิกการเดินทาง : หลังจากที่ได้ชำระเงินมัดจำการจองแล้ว หากท่านยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน ทางทีมงานจะคืนเงินมัดจำให้กับท่าน แต่หากยกเลิกน้อย กว่า 7 วัน ก่อนการเดินทาง ทางทีมงานของสงวนสิทธ์การคืนเงินมัดจำ
 • การยกเลิกหรือลดจำนวนวันระหว่างการใช้งาน : ทางทีมงานขอคิดค่าเช่ารถเต็มจำนวนตามที่ได้ตกลงกันไว้ในเอกสารใบเสนอราคา​​

​:: หมายเหตุ ::

 • ช่วงเทศกาล , High Season อาจจะการปรับ Rate ราคา กรุณาโทรตรวจสอบราคาล่วงหน้า
 • ถ้าต้องการเช่าแบบ Volumn เกิน 10 วัน หรือรายเดือน รายปี กรุณาโทรสอบถามราคาอีกครั้ง ทางเรายินดีเสนออัตราค่าเช่าสำหรับการเช่าแบบจำนวนมากในอัตราพิเศษ

 หากสนใจในการเช่ารถเป็นรายเดือน และรายปี สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

 คุณกิตติพงษ์ สี่เกษร(กานต์)

 เบอร์โทร : 083-029-3029 , 088-798-0594 , 084-424-2655

 E mail : [email protected]

 Line ID : CMVANPro

Facebook : CMVANPro รถตู้เช่าเชียงใหม่