บ้านโป่งสมิต

หมู่บ้านโป่งสมิต เริ่มก่อตั้งมานานเท่าไหร่ไม่มีเอกสารบันทึกหรือเป็นลายลักษณ์อักษรที่บ่งบอกแน่ชัด แต่จากการสอบถามข้อมูลจากผู้สูงอายุในหมู่บ้าน ระบุได้เพียงว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ระยะเวลาประมาณ ๕ ช่วงอายุคน (ประมาณ ๓๐๐–๓๕๐ ปี) กล่าวว่า ผู้ที่เข้ามาตั้งหมู่บ้านมาด้วยกัน ๓ คนพี่น้อง มาจากประเทศพม่า สมัยก่อนหมู่บ้านไม่ได้มิได้ตั้งอยู่ ณ ที่ปัจจุบัน หมู่บ้านเก่าดั้งเดิมอยู่ห่างจากที่ปัจจุบันประมาณ ๒ กิโลเมตร ไปทางทิศใต้ ต่อมาได้ขยับหมู่บ้านลงมาตั้งที่ปัจจุบันนี้

สาเหตุที่ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “โป่งสมิต” นั้นมีตำนานเล่าอยู่หลายเรื่อง ตำนานเรื่องหนึ่งกล่าวว่า ชื่อโป่งสมิตมาจากพื้นที่มีดิน คือ พื้นที่โป่งโล่งสำหรับให้สัตว์กิน (ดินโป่ง คือ ดินเกลือหรือดินเค็ม) ดินโป่งในหมู่บ้านโป่งสมิตมี ๓ สถานที่ ที่เคยเป็นที่ตั้งหมู่บ้าน ในอดีตทั้ง ๓ แห่ง เมื่อดินขาดความอุดมสมบูรณ์จึงย้ายหมู่บ้านมาตั้งอยู่ ณ หมู่บ้านโป่งสมิตปัจจุบัน ดังนั้นคำว่า “โป่งสมิต” จึงมาจากคำว่า “มอเซอตอ” แปลว่า ดินโป่ง ๓ ที่ หรือ โป่งมิคิ ซึ่งหมายถึง ดินขุนโป่ง แต่ภาษาไทยเรียกว่า “โป่งสมิต”

อีกตำนานหนึ่ง มีเรื่องเล่าว่าชาวบ้านพบเขตดิน โป่งมีสัตว์ป่าชุกชุมจึงนอนดูแล้วหลับไป เมื่อตื่นนอนแล้วเดินกลับบ้าน แต่ลับมีดไว้บริเวณดินโป่ง จึงเรียกว่า “โป่งลืมมีด”

หมู่ที่ 8 บ้านห้วยข้าวลีบ/โป่งสมิต ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

โทรศัพท์ 082-1913015 (คุณจันทร์จิรา)

Website : https://maewinotop.com/pongsamit/