วัดหนองบัว ไทยลื้อ เมืองน่าน

วันนี้ วัดหนองบัว ไทยลื้อ เมืองน่าน พามาชมภาพเขียนโบราณ จิตกรรมล้านนาสมัยรัชกาลที่ 4 ร่วม150 ปี เป็นชุมชนไทลื้อ ที่สืบเชื้อสายมาจากชาวไทลื่อ แคว้นสิบสองปันนา ที่ปัจจุบันหมู่บ้านยังรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไว้อย่างมั่นคง ^ ^